بلاگ

دی ۱۸, ۱۳۹۷

تصاویر و گزارش صعود به قله تاسک ۹۷.۱۰.۱۴

به نام خدا گزارش صعود زمستانه به قله تاسک گروه کوهنوردی کهن‌ دیارا تاریخ برگزاری : ۱۴ دی ماه ۹۷ سرپرست : جناب آقای شاهرخ ترزم […]
دی ۱۶, ۱۳۹۷

تصاویر برنامه نرگس زار خفر ۹۷.۱۰.۱۴

دی ۱۱, ۱۳۹۷

تصاویر برنامه غار شاپور ۹۷.۱۰.۷

آذر ۲۴, ۱۳۹۷

تصاویر برنامه تنگ خانی ۹۷.۹.۲۳

آبان ۲۵, ۱۳۹۷

تصاویر برنامه قلعه تاریخی قصر قباد ۲۵. ۸. ۹۷

آبان ۱۸, ۱۳۹۷

تصاویر برنامه دشتک ۹۷.۸.۱۸