صعود به سیالان

کوهنوردی‌کهن‌دیارا
صعود به‌ بلندترین قله استان قزوین
سیالان
۱۲ تا ۱۷ خرداد
و بازدید از:
قلعه‌الموت
معلم‌کلایه
روستای‌هنیز
دره‌دوهزار
دشت‌دریاسر
عسل‌محله
تنکابن
هماهنگی:

۰۹۱۷۰۷۴۵۹۱۷ رستمی
۰۹۳۶۶۴۲۲۴۵۷ ربانی